برچسب: زلزله

عجیب‌ ترین دریاچه جهان دریاچه کیندی به دنبال یک زلزله در قرن 19 درکوه‌ های تین‌ شان قزاقستان ایجاد شد. این دریاچه به‌ علت درختان موجود در آن عجیب‌ ترین دریاچه جهان لقب گرفته است. ۰

عجیب‌ ترین دریاچه جهان

دریاچه کیندی به دنبال یک زلزله در قرن ۱۹ درکوه‌ های تین‌ شان قزاقستان ایجاد شد.
این دریاچه به‌ علت درختان موجود در آن عجیب‌ ترین دریاچه جهان لقب گرفته است.