«فروش خود را قربانى کنید» تجربه ی ۲۷ از قانون تجارت! 

تجربه ی 27 از قانون تجارت: فروش خود را قربانى کنید! قربانى کردن فروش عبارت است از کاهش فروش محصول خود از طریق ارائه یک محصول رقیب. بهتر است به دست خود زیان ببینیم تا اینکه اجازه دهیم رقبا محصولى به بازار ارائه کنند که فروش ما را از ما بگیرند.«فروش خود را قربانى کنید!» ارائه یک محصول پیشرفته به بازار ضرورتاً به این معنى نیست که تولید محصول قدیمى شما باید متوقف شود. ازآنجایى که هزینه هاى توسعه و ابزار و سایر هزینه هاى محصول قدیمى جبران شده اند، معمولاً مى توان محصول قدیمى را با قیمتى بسیار پایین تر از محصول جدید فروخت. بدین ترتیب به مشتریانتان این امکان را مى دهید که محصول قدیمى را با قیمتى ارزان یا محصول جدید را با قیمتى بالاتر بخرند. اما مهم این است که براى جلوگیرى از گیج شدن مشتریان یا ایجاد احساس خشم در آنان محصول جدید باید ویژگى اى داشته باشد که محصول قدیمى نداشته است. برگرفته از کتاب «101 نکته اى که در مدرسه تجارت یاد گرفتم»

تجربه ی ۲۷ از قانون تجارت:

فروش خود را قربانى کنید!

قربانى کردن فروش عبارت است از کاهش فروش محصول خود از طریق ارائه یک محصول رقیب.

بهتر است به دست خود زیان ببینیم تا اینکه اجازه دهیم رقبا محصولى به بازار ارائه کنند که فروش ما را از ما بگیرند.

  خرید و فروش علنی پایان نامه!

ارائه یک محصول پیشرفته به بازار ضرورتاً به این معنى نیست که تولید محصول قدیمى شما باید متوقف شود.

از آنجایى که هزینه هاى توسعه و ابزار و سایر هزینه هاى محصول قدیمى جبران شده اند، معمولاً مى توان محصول قدیمى را با قیمتى بسیار پایین تر از محصول جدید فروخت.

  دستگیری مدیر سابق صدا وسیمای استان خراسان شمالی

بدین ترتیب به مشتریانتان این امکان را مى دهید که محصول قدیمى را با قیمتى ارزان یا محصول جدید را با قیمتى بالاتر بخرند.

اما مهم این است که براى جلوگیرى از گیج شدن مشتریان یا ایجاد احساس خشم در آنان محصول جدید باید ویژگى اى داشته باشد که محصول قدیمى نداشته است.

  میزان فروش صنعت گیم در آمریکا

تجربه ی 27 از قانون تجارت: فروش خود را قربانى کنید! قربانى کردن فروش عبارت است از کاهش فروش محصول خود از طریق ارائه یک محصول رقیب. بهتر است به دست خود زیان ببینیم تا اینکه اجازه دهیم رقبا محصولى به بازار ارائه کنند که فروش ما را از ما بگیرند.«فروش خود را قربانى کنید!» ارائه یک محصول پیشرفته به بازار ضرورتاً به این معنى نیست که تولید محصول قدیمى شما باید متوقف شود. ازآنجایى که هزینه هاى توسعه و ابزار و سایر هزینه هاى محصول قدیمى جبران شده اند، معمولاً مى توان محصول قدیمى را با قیمتى بسیار پایین تر از محصول جدید فروخت. بدین ترتیب به مشتریانتان این امکان را مى دهید که محصول قدیمى را با قیمتى ارزان یا محصول جدید را با قیمتى بالاتر بخرند. اما مهم این است که براى جلوگیرى از گیج شدن مشتریان یا ایجاد احساس خشم در آنان محصول جدید باید ویژگى اى داشته باشد که محصول قدیمى نداشته است. برگرفته از کتاب «101 نکته اى که در مدرسه تجارت یاد گرفتم»

 

برگرفته از کتاب «۱۰۱ نکته اى که در مدرسه تجارت یاد گرفتم»

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *