دسته: فرهنگی/مذهبی

گریم امیر نوری در یکی از کارهای سینمایی به اشتباه در برخی از شبکه های اجتماعی به عنوان زخمی شدن او توسط داعش منتشر شده است. ۰

امیر نوری زخمی نشده!

گریم امیر نوری در یکی از کارهای سینمایی به اشتباه در برخی از شبکه های اجتماعی به عنوان زخمی شدن او توسط داعش منتشر شده است.

"باركد" ساخته مصطفى كيايى با فروش ١٠٣ ميليونى شب گذشته طى دو شب به فروش ١٦٥ ميليون تومان رسيد. چهار سانس فوق العاده در سينما آزادى ۰

١٠٣ میلیونى برای “بارکد”

“بارکد” ساخته مصطفى کیایى با فروش ١٠٣ میلیونى شب گذشته طى دو شب به فروش ١۶۵ میلیون تومان رسید.
چهار سانس فوق العاده در سینما آزادى