دسته: فرهنگی/مذهبی

امارات مسجد شناور احداث می‌کند دبی مسجدی شناور که روشنایی‌اش از انرژی خورشیدی تامین می‌شود، ویژه صیادان و افرادی که در خلیج فارس مشغول به فعالیت هستند احداث می کند. ۰

مسجد شناور در امارات

دبی مسجدی شناور که روشنایی‌اش از انرژی خورشیدی تامین می‌شود،

ویژه صیادان و افرادی که در خلیج فارس مشغول به فعالیت هستند احداث می کند.

بازیگر سریال کوچه اقاقیا به علت اشتباه پزشکی فلج شد شهاب عسگری بازیگر پیشکسوت کشورمان گفت: در پی مشکلات ستون فقرات و اشتباه پزشک آلمانی ۴۵ درصد از سمت راست و چپ بدنم فلج شده است ۰

شهاب عسگری فلج شد

شهاب عسگری بازیگر پیشکسوت کشورمان گفت: در پی مشکلات ستون فقرات و اشتباه پزشک آلمانی ۴۵ درصد از سمت راست و چپ بدنم فلج شده است

محمدحسین لطیفی عضو شورای صدور پروانه نمایش: فیلم "ارادتمند، نازنین، بهار، تینا" به كارگرداني عبدالرضاكاهاني، به هیچ وجه جای اصلاح ندارد چراکه سوژه فیلم از ابتدا تا انتها مشکل دارد. ۰

“ارادتمند، نازنین، بهار، تینا” جای اصلاح ندارد

محمدحسین لطیفی عضو شورای صدور پروانه نمایش:

فیلم “ارادتمند، نازنین، بهار، تینا” به کارگردانی عبدالرضاکاهانی، به هیچ وجه جای اصلاح ندارد چراکه سوژه فیلم از ابتدا تا انتها مشکل دارد.