دسته: طنز

۰

ابی بزودی در تهران!

این عکس را امروز ابی (خواننده لس آنجلسی) در صفحه اینستاگرام خود منتشر و آرزو کرده بزودی در تهران بخونه!