دسته: طنز

دیشب ماشینمو یه دقیقه پارک کردم رو پل همسایه ۰

دیشب ماشینمو یه دقیقه پارک کردم رو پل همسایه

طرف با ٧۵ سال سن
و یه زیر شلواری سه خط و رکابی جهیده بیرون