دسته: ورزشی

امروز روز جهانی دویدن هست و این خانم 91 ساله رکورد جهانی دو 800 متر در آتلانتا را داره! ۰

روز جهانی دویدن

امروز روز جهانی دویدن هست و این خانم ۹۱ ساله رکورد جهانی دو ۸۰۰ متر در آتلانتا را داره!