دسته: ورزشی

دو برادر در برابر هم در دو تيم جام ملت‌هاي اروپا دو برادر در برابر يكديگر يكي در تيم سوئيس و ديگري در تيم آلباني: گرانيت و تولنت ژاكا ۰

دو برادر در برابر هم در دو تیم

دو برادر در برابر هم در دو تیم

جام ملت‌های اروپا

دو برادر در برابر یکدیگر یکی در تیم سوئیس و دیگری در تیم آلبانی: گرانیت و تولنت ژاکا

فرهاد قائمی و استراحت مطلق دریافت‌کننده تیم‌ ملی والیبال ایران که به دلیل عفونت ریه مدتی را تحت نظر پزشک بود، به گفته معالجین او نیاز به دو هفته استراحت دارد. ۰

فرهاد قائمی و استراحت مطلق

دریافت‌کننده تیم‌ ملی والیبال ایران که به دلیل عفونت ریه مدتی را تحت نظر پزشک بود، به گفته معالجین او نیاز به دو هفته استراحت دارد.