دسته: ورزشی

مراسم افتتاح مرکز ارزیابی‌های پزشکی و باز توانی فوتبال ایران(ایفمارک) تحت لیسانس فیفا ۰

افتتاح ایفمارک

مراسم افتتاح مرکز ارزیابی‌های پزشکی
و باز توانی فوتبال ایران(ایفمارک) تحت لیسانس فیفا