دسته: حوادث

بازیگر سریال کوچه اقاقیا به علت اشتباه پزشکی فلج شد شهاب عسگری بازیگر پیشکسوت کشورمان گفت: در پی مشکلات ستون فقرات و اشتباه پزشک آلمانی ۴۵ درصد از سمت راست و چپ بدنم فلج شده است ۰

شهاب عسگری فلج شد

شهاب عسگری بازیگر پیشکسوت کشورمان گفت: در پی مشکلات ستون فقرات و اشتباه پزشک آلمانی ۴۵ درصد از سمت راست و چپ بدنم فلج شده است