دسته: اقتصادی

۰

شکایت نزد بانک جهانی

مدیر عامل بانک صادرات که در پی دریافت حقوق و مزایای نامتعارف از سوی مسئولان اقتصادی کشور برای ارائه توضیحاتی دعوت شده است، مدعی شده چنانچه از سمتش عزل شود نزد بانک جهانی شکایت خواهد کرد