سیاوش و آزمون آتش در آخرین سه شنبه سال 

سياوش يكى از مظلومترين چهره هاى شاهنامه است كه وقتى زن پدرش سودابه ، به او دل بست هرگز به مكر نامادرى گرفتار نشد. تااينكه اين جسارت به گوش پدرش كيكاووس رسيد و شديدا مورد خشم او گرديد ، سياوش از پدر خواست تا براى اثبات پاكى و بيگناهيش ازهفت تونل آتش گذر كند و اگر سالم بيرون آمد، آنرا دليل بى گناهيش بدانند این آزمون آتش در آخرين سه شنبه سال انجامید و او سرفرازانه بيرون آمد ، به دستور پدر اين روز جشن ملى شناخته شد. وماهم واپسين سه شنبه را به ياد پاكى و انسانيت با پريدن از روى آتش جشن ميگيريم ..... چهارشنبه سوريتون پيشاپيش خجسته

سیاوش یکى از مظلومترین چهره هاى شاهنامه است که وقتى زن پدرش سودابه ، به او دل بست هرگز به مکر نامادرى گرفتار نشد.
تااینکه این جسارت به گوش پدرش کیکاووس رسید و شدیدا مورد خشم او گردید ،
سیاوش از پدر خواست تا براى اثبات پاکى و بیگناهیش ازهفت تونل آتش گذر کند و اگر سالم بیرون آمد، آنرا دلیل بى گناهیش بدانند
این آزمون آتش در آخرین سه شنبه سال انجامید و او سرفرازانه بیرون آمد ،
به دستور پدر این روز جشن ملى شناخته شد.
وماهم واپسین سه شنبه را به یاد پاکى و انسانیت با پریدن از روى آتش جشن میگیریم …..
چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خجسته

  غلظت گرد و غبار در اهواز: ۴۶ برابر حد مجاز

سیاوش یکى از مظلومترین چهره هاى شاهنامه است که وقتى زن پدرش سودابه ، به او دل بست هرگز به مکر نامادرى گرفتار نشد. تااینکه این جسارت به گوش پدرش کیکاووس رسید و شدیدا مورد خشم او گردید ، سیاوش از پدر خواست تا براى اثبات پاکى و بیگناهیش ازهفت تونل آتش گذر کند و اگر سالم بیرون آمد، آنرا دلیل بى گناهیش بدانند این آزمون آتش در آخرین سه شنبه سال انجامید و او سرفرازانه بیرون آمد ، به دستور پدر این روز جشن ملى شناخته شد. وماهم واپسین سه شنبه را به یاد پاکى و انسانیت با پریدن از روى آتش جشن میگیریم ..... چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خجسته سیاوش یکى از مظلومترین چهره هاى شاهنامه است که وقتى زن پدرش سودابه ، به او دل بست هرگز به مکر نامادرى گرفتار نشد. تااینکه این جسارت به گوش پدرش کیکاووس رسید و شدیدا مورد خشم او گردید ، سیاوش از پدر خواست تا براى اثبات پاکى و بیگناهیش ازهفت تونل آتش گذر کند و اگر سالم بیرون آمد، آنرا دلیل بى گناهیش بدانند این آزمون آتش در آخرین سه شنبه سال انجامید و او سرفرازانه بیرون آمد ، به دستور پدر این روز جشن ملى شناخته شد. وماهم واپسین سه شنبه را به یاد پاکى و انسانیت با پریدن از روى آتش جشن میگیریم ..... چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خجسته سیاوش یکى از مظلومترین چهره هاى شاهنامه است که وقتى زن پدرش سودابه ، به او دل بست هرگز به مکر نامادرى گرفتار نشد. تااینکه این جسارت به گوش پدرش کیکاووس رسید و شدیدا مورد خشم او گردید ، سیاوش از پدر خواست تا براى اثبات پاکى و بیگناهیش ازهفت تونل آتش گذر کند و اگر سالم بیرون آمد، آنرا دلیل بى گناهیش بدانند این آزمون آتش در آخرین سه شنبه سال انجامید و او سرفرازانه بیرون آمد ، به دستور پدر این روز جشن ملى شناخته شد. وماهم واپسین سه شنبه را به یاد پاکى و انسانیت با پریدن از روى آتش جشن میگیریم ..... چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خجسته سیاوش یکى از مظلومترین چهره هاى شاهنامه است که وقتى زن پدرش سودابه ، به او دل بست هرگز به مکر نامادرى گرفتار نشد. تااینکه این جسارت به گوش پدرش کیکاووس رسید و شدیدا مورد خشم او گردید ، سیاوش از پدر خواست تا براى اثبات پاکى و بیگناهیش ازهفت تونل آتش گذر کند و اگر سالم بیرون آمد، آنرا دلیل بى گناهیش بدانند این آزمون آتش در آخرین سه شنبه سال انجامید و او سرفرازانه بیرون آمد ، به دستور پدر این روز جشن ملى شناخته شد. وماهم واپسین سه شنبه را به یاد پاکى و انسانیت با پریدن از روى آتش جشن میگیریم ..... چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خجسته

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

 1. حسین گفت:

  سیاوش یک شخصیت تخیلی در شاهنامه است حال آنکه سالهای قبل از شاهنامه هم چهارشنبه سوری وجود داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *