WordPress database error: [Duplicate column name 'status']
ALTER TABLE teleg_subscribes ADD (status tinyint(1), activate_key INT(11))

پرسپولیس | سانی تلگرام

برچسب: پرسپولیس

برانکو ایوانکوویچ «استره تن سوچ» ۵۲ ساله از کرواسی را بعنوان مربی جدید پرسپولیس معرفی کرد این مربی در فصلی که گذشت هدایت تیم فوتبال «ان کی لوکوموتیو» را برعهده داشت ۰

مربی جدید پرسپولیس: استره تن سوچ

برانکو ایوانکوویچ «استره تن سوچ» ۵۲ ساله از کرواسی را بعنوان مربی جدید پرسپولیس معرفی کرد
این مربی در فصلی که گذشت هدایت تیم فوتبال «ان کی لوکوموتیو» را برعهده داشت

در حالی که مدیر برنامه های طارمی پیشتر با طاهری برای تمدید قرارداد به مدت دو فصل دیگر به توافق رسیده بود، جدایی این بازیکن از تیم پرسپولیس قطعی شد احتمالا یکی از تیم های اروپایی ۰

جدایی طارمی از تیم پرسپولیس

در حالی که مدیر برنامه های طارمی پیشتر با طاهری برای تمدید قرارداد به مدت دو فصل دیگر به توافق رسیده بود،

جدایی این بازیکن از تیم پرسپولیس قطعی شد