برچسب: فیلم

محمدحسین لطیفی عضو شورای صدور پروانه نمایش: فیلم "ارادتمند، نازنین، بهار، تینا" به كارگرداني عبدالرضاكاهاني، به هیچ وجه جای اصلاح ندارد چراکه سوژه فیلم از ابتدا تا انتها مشکل دارد. ۰

“ارادتمند، نازنین، بهار، تینا” جای اصلاح ندارد

محمدحسین لطیفی عضو شورای صدور پروانه نمایش:

فیلم “ارادتمند، نازنین، بهار، تینا” به کارگردانی عبدالرضاکاهانی، به هیچ وجه جای اصلاح ندارد چراکه سوژه فیلم از ابتدا تا انتها مشکل دارد.

فرش قرمز فیلم فروشنده با حضور بازیگران و عوامل فیل جشنواره کن ۲۰۱۶ آغاز مراسم فرش قرمز اختتامیه کن فرهادی و عوامل فیلم از روی فرش قرمز عبور کردند شهاب حسینی بهترین بازیگر مرد جشنواره کن ۲۰۱۶ شد وی گفت: مطمئنم روح پدرم الان نظاره گر من است از اصغر فرهادي و ترانه عليدوستي تشكر میکنم و جایزه ام را به انها تقدیم میکنم اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره کن ۲۰۱۶ برای فیلم فروشنده گرفت شهاب حسینی و اصغر فرهادی پس از دریافت جوایزشان در جشنواره کن ۰

عکسهای جشنواره کن ۲۰۱۶

فرش قرمز فیلم فروشنده با حضور بازیگران و عوامل فیلم جشنواره کن ۲۰۱۶/
آغاز مراسم فرش قرمز اختتامیه کن/
فرهادی و عوامل فیلم از روی فرش قرمز عبور کردند