برچسب: حیوانات

روستای روباهها، ژاپن ۰

مکان هایی که مردم با حیوانات زندگی می کنند

مکان هایی که در آنجا مردم در کنار حیوانات زندگی می کنند جزیره خرگوش، ژاپن مزرعه ایگوانا، هندوراس روستای روباهها، ژاپن طوطی وحشی، اسپانیا میمونها در تایلند جزیره گربه ها، ژاپن خروس  های وحشی، هاوایی پارک حیات وحش، جزیره فیلیپ شهر نارا ، شهر گوزن، ژاپن