WordPress database error: [Duplicate column name 'status']
ALTER TABLE teleg_subscribes ADD (status tinyint(1), activate_key INT(11))

پرسشنامه - به کمک شما نیازمندیم!

پرسشنامه – به کمک شما نیازمندیم!

پرسشنامه سانی تلگرام

دوست عزیزم سلام

برای ارائه یک خدمت جدید به شما و اعتبارسنجی آن، نیازمند شما هستیم.

از اینکه وقت گرانبهای خود را در اختیار ما می گذارید، و اولین پاسخی را که به ذهنتان می رسد، انتخاب می کنید. بسیار سپاسگزاریم.

تقریبا همه گزینه ها، انتخابی بوده و حداکثر یک دقیقه از زمان شما را می گیرد.

جهت بهره مندی از جوایز ارزشمندی که برای شما در نظر گرفته شده است، می توانید هر کدام از اطلاعات درخواستی زیر را، که مایل هستید، تکمیل نمایید. ما قول می دهیم، اطلاعات شما نزد ما محفوظ باشد. جوایز یا کوپن های تخفیف، به ایمیل شما ارسال می گردد. شما هر زمان که مایل باشید، می توانید عضویت خود را حذف نمایید.

امیدواریم شما جزء اولین کاربران ما باشید.

با تشکر.