✅پدوفیلی (آزار جنسی کودکان) چیست؟ پدوفیلی یعنی اختلال روانی که مشخصه آن فانتزی یا عمل واقعی درگیر شدن در فعالیت جنسی با کودکان است. افراد پدوفیل فعالیت جنسی با کودکان را یا ترجیح می‌دهند (آزار جنسی ) و یا به طور منحصر به فرد از فعالیت جنسی با کودکان از همان جنس یا کودکان از جنس دیگر به هیجان جنسی و لذت بردن دستیابی پیدا می‌کنند. ۰

پدوفیلی (آزار جنسی کودکان) چیست؟

پدوفیلی یعنی اختلال روانی که مشخصه آن فانتزی یا عمل واقعی درگیر شدن در فعالیت جنسی با کودکان است. افراد پدوفیل فعالیت جنسی با کودکان را یا ترجیح می‌دهند و یا به طور منحصر به فرد از فعالیت جنسی با کودکان از همان جنس یا کودکان از جنس دیگر به هیجان جنسی و لذت بردن دستیابی پیدا می‌کنند.

بارش شدید باران باعث شد یک کامیون خاور کنار جاده آبشناسان رباط کریم زیر آب برود ۰

کامیون خاور زیر آب!

بارش شدید باران باعث شد یک کامیون خاور کنار جاده آبشناسان رباط کریم زیر آب برود

۱۳ عادت انسانهای ثروتمند ۰

۱۳ عادت انسانهای ثروتمند

یکی از نکات کلیدی در فرآیند تولید ثروت بهره‌مندی از تفکر پرسشگرانه است. انسانهای ثروتمند در مورد هر چیزی سوال می پرسند. چگونه میتوانم به آنجا برسم؟ چگونه میتوانم در این کار موفق شوم؟ چگونه میتوانم روزی … تومان درآمد داشته باشم؟
یادتان باشد پرسشهای شما نباید با چرا شروع شود. باید با چگونه شروع شود.

گویش‌های مختلف جهان با هنرنمائی علی‌مردانی ۰

گویش‌های مختلف جهان با هنرنمائی علی‌مردانی

گویش‌های مختلف جهان با هنرنمائی علی‌مردانی
گوینده دیرین دیرین