اگر تمام درختان قلم شود یک روز ۰

اگر تمام درختان قلم شود یک روز

اگر تمام درختان قلم شود یک روز

ویا تمامی دریا مرکبش گردد

۰

مرد آنست که در عشق صداقت دارد

مرد آنست که در عشق صداقت دارد
در رهِ منزلِ لیلاش، شهامت دارد

مرد آنست که در قهر وُ جدایی حتّی
از عزیزش همه جا قصدِ حمایت دارد

مرد آنست که وقتی دلِ او درگیر است
در نه گفتن به هوس، دستِ صراحت دارد

مرد آنست که وقتی گُلِ او غمگین است
در به رقص آورِیَش، سازِ درایت دارد

مرد آنست که حتّی جسدِ بی جانش
با رقیبان سرِ معشوق، رقابت دارد!

“ای که از کوچه معشوقه ما میگذری”
چشم درویش بکن! عشق، قداست دارد

ماری که نتواند پوست اندازی کند ۰

ماری که نتواند پوست اندازی کند

ماری که نتواند پوست اندازی کند محکوم به مرگ است.

ذهنی هم که نگذارند عقایدش را تغییر دهد ماهیت خودش را از دست می دهد.

فردریش_نیچه

صبح زیبا آمد و چشم شقایق باز شد ۰

صبح زیبا آمد و چشم شقایق باز شد

?????????? ? صبح زیبا آمد و چشم شقایق باز شد لاله زلف سرکشش را شانه کرد و ناز شد شبنم از خورشید عالم تاب ، جانی تازه یافت رفت بالاتر زجو با ابرها دمساز شد شاپرک آهسته نبض نرگس رعنا گرفت ارغوان جامی به چنگ آورد و بس طنّاز شد...

۰

رسم ایرانیها اینه که

رسم ایرانیها اینه که : وقتی می خوان کسی رو از عزا در بیارن، براش لباس می برن… خدایا بعد از ۲ماه عزا… بر قامت❤️ امام عصر، ❤️ لباس فرج و بر ما ، لباس تقوا بپوشان “حلول ماه ربیع الاول پیشاپیش مبارک”