WordPress database error: [Duplicate column name 'status']
ALTER TABLE teleg_subscribes ADD (status tinyint(1), activate_key INT(11))

سانی تلگرام | صفحه 30 از 344 | محتویات تلگرام را در وب سایت «سانی تلگرام - Sunny Telegram» مشاهده فرمایید.
مرغ دونده‌ای در فضا عکس روز ناسا به یک سحابی مشهور اختصاص پیدا کرده است. به نظر بسیاری از مردم، این سحابی شبیه به یک مرغ خیلی بزرگ به نظر می‌رسد که در آسمان می‌دود. ۰

مرغ دونده‌ای در فضا

این سحابی شبیه به یک مرغ خیلی بزرگ به نظر می‌رسد که در آسمان می‌دود.

مینو خالقی ۰

پرونده مینو خالقی بسته شد

مقام معظم رهبری موضوع را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع می‌دهند و نهایتاً این هیات نیز نظر شورای نگهبان را می‌پذیرد و در نهایت، مقام معظم رهبری این نظر را به مجلس ابلاغ می‌کنند.