"باركد" ساخته مصطفى كيايى با فروش ١٠٣ ميليونى شب گذشته طى دو شب به فروش ١٦٥ ميليون تومان رسيد. چهار سانس فوق العاده در سينما آزادى ۰

١٠٣ میلیونى برای “بارکد”

“بارکد” ساخته مصطفى کیایى با فروش ١٠٣ میلیونى شب گذشته طى دو شب به فروش ١۶۵ میلیون تومان رسید.
چهار سانس فوق العاده در سینما آزادى

ناسا براى اينكه تاثيرات مواد را بررسى كند آزمايشى ترتيب داد كه عنكبوت هايى كه در معرض يك مواد خاص بوده اند را تارهايشان و عملكرد مغزى شان را تحت نظر بگيرد. نتايج بسيار جالب است. ۰

بررسى ناسا روی عملکرد مواد خاص روی عنکبوت

ناسا براى اینکه تاثیرات مواد را بررسى کند
آزمایشى ترتیب داد که عنکبوت هایى که در معرض یک مواد خاص بوده اند را تارهایشان و عملکرد مغزى شان را تحت نظر بگیرد.
نتایج بسیار جالب است.

یاهو اعلام کرد "یاهو مسنجر" که درگذشته نه چندان دور محبوبیت زیادی داشت را در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) به صورت رسمی تعطیل می‌کند. ۰

یاهو مسنجر تعطیل میشود!

“یاهو مسنجر” که درگذشته نه چندان دور محبوبیت زیادی داشت را در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) به صورت رسمی تعطیل می‌کند.

دو برادر در برابر هم در دو تيم جام ملت‌هاي اروپا دو برادر در برابر يكديگر يكي در تيم سوئيس و ديگري در تيم آلباني: گرانيت و تولنت ژاكا ۰

دو برادر در برابر هم در دو تیم

دو برادر در برابر هم در دو تیم

جام ملت‌های اروپا

دو برادر در برابر یکدیگر یکی در تیم سوئیس و دیگری در تیم آلبانی: گرانیت و تولنت ژاکا