هنگامی ما شخصی را ادراك گر يا دارای بصیرت می ناميم، که توانايی او را در خواندن و تشخيص نشانه های غير کلامی و مقايسه آنها با نشانه های کلامي باور داريم. ۰

زبان بدن : کلامی ، غیر کلامی ، نشانه ها و مقایسه ی آنها. قسمت ۲

هنگامی ما شخصی را ادراک گر یا دارای بصیرت می نامیم، که توانایی او را در خواندن و تشخیص نشانه های غیر کلامی و مقایسه آنها با نشانه های کلامی باور داریم.

شعر زیبا و پر مفهوم: آنکس که بداند و بخواهد که بداند ، خود را به بلندای سعادت برساند! از ابن یمین. ۰

آنکس که بداند و بخواهد که بداند

شعر زیبا و پر مفهوم: آنکس که بداند و بخواهد که بداند ، خود را به بلندای سعادت برساند! از ابن یمین. لطفا با سانی تلگرام همراه باشید.

آقای جهرمی، وزیر ارتباطات از «پیگیری حقوقی» حذف نرم‌افزار‌های ایرانی در اپ استور اپل در توییت اش خبر داد. ۰

حذف نرم‌افزار‌های ایرانی در اپ استور اپل و «پیگیری حقوقی» وزیر ارتباطات

آقای جهرمی، وزیر ارتباطات از «پیگیری حقوقی» حذف نرم‌افزار‌های ایرانی در اپ استور اپل در توییت اش خبر داد. زیرا اپل حقوق مصرف کننده را رعایت نکرده است.

Cassini gazes across the icy rings of Saturn toward the icy moon Tethys whose night side is illuminated by Saturnshine or sunlight reflected by the planet ۰

Saturn-lit Tethys! NASA Image of the Day

Cassini gazes across the icy rings of Saturn toward the icy moon Tethys whose night side is illuminated by Saturnshine or sunlight reflected by the planet