دسته: اجتماعی

معروف است که یوزپلنگ از هر ده بار تلاش برای شکار تنها در یکی از آنها موفق می شود. وقتی یوزپلنگ 9 بار تلاش می کند و نتیجه نمی گیرد با خود نمی گوید که من برای این کار ساخته نشده ام، من شکارچی نیستم، بهتر است بروم علف بخورم! او برای دهمین بار نیز تلاش می کند. او آنقدر تلاش می کند تا به نتیجه دلخواه خود برسد... اگر ناملایمات مسیر تو را خسته کردند از تلاش دست برندار؛ زیرا تو هیچ وقت نمی دانی تا چه اندازه به موفقیت نزدیک شده ای ۰

از تلاش دست برندار

معروف است که یوزپلنگ از هر ده بار تلاش برای شکار

تنها در یکی از آنها موفق می شود.

وقتی یوزپلنگ ۹ بار تلاش می کند و نتیجه نمی گیرد

با خود نمی گوید

پنج نکته اساسی برای آموزش پیشگیری از آزار جنسی به کودکان ۰

پنج نکته اساسی برای آموزش پیشگیری از آزار جنسی به کودکان

پدر و مادرها می‌توانند بدون بکار بردن لفظ آزار جنسی پنج نکته اساسی برای پیشگیری از آزار جنسی را به کودکان خود (پنج تا ۱۱ سال) یاد بدهند. برای چنین آموزشی پدر و مادرها نیاز ندارند که وارد گفتگوهای دشوار شوند یا فکر کنند چطور می‌توانند چنین موضوع حساسی را به کودک خود یاد بدهند.