دسته: اجتماعی

جشنواره رنگ هولی در هند ۰

جشنواره رنگ هولی در هند

هند هر ساله در فصل بهار میزبان بزرگترین جشن پرتاب رنگ جهان است، مراسمی که در آن مردم از سراسر کشور جمع می‌شوند، به دنبال هم می‌دوند و همدیگر را رنگی می‌کنند. جشن هولی امروزه تبدیل به پدیده‌ای جهانی شده است.