دسته: سیاسی

رقص دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ در ضیافت بعد از مراسم تحلیف ۰

رقص دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ در ضیافت بعد از مراسم تحلیف

رقص دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ در ضیافت بعد از مراسم تحلیف

میشل اوباما (۵۲ساله) همراه دختراش ساشا (۱۵ساله) و مالیا (۱۷ساله) رفتن مراکش، شاهزاده لالاسلما (۳۸ساله) همسر شاه محمد ازشون استقبال کرده ۰

میشل اوباما در مراکش

میشل اوباما (۵۲ساله) همراه دختراش ساشا (۱۵ساله) و مالیا (۱۷ساله) رفتن مراکش، شاهزاده لالاسلما (۳۸ساله) همسر شاه محمد ازشون استقبال کرده

بی بی سی مدعی شده این 2 هکر عربستانی، جزو هکرهایی بودن که درچند روزگذشته سایتهای ایرانی راهک کردن: twitter.com/DrDa3s twitter.com/1337kSa ۰

توییتر ۲ هکر عربستانی

بی بی سی مدعی شده این ۲ هکر عربستانی، جزو هکرهایی بودن که درچند روزگذشته سایتهای ایرانی راهک کردن: