دسته: شعر

خودت باش ! به اعتماد هیچ شانه اى اشک نریز به اعتبار هر اشکى هم شانه نباش ! آدمى به خودى خود نمی افتد اگر بیفتد از همان سمتى می افتد که تکیه کرده است !!! ۰

به اعتماد هیچ شانه اى اشک نریز

خودت باش ! به اعتماد هیچ شانه اى اشک نریز ، به اعتبار هر اشکى هم شانه نباش ! یک شعر کوتاه. لطفا با سانی تلگرام همراه باشید.

شعر زیبا و پر مفهوم: آنکس که بداند و بخواهد که بداند ، خود را به بلندای سعادت برساند! از ابن یمین. ۰

آنکس که بداند و بخواهد که بداند

شعر زیبا و پر مفهوم: آنکس که بداند و بخواهد که بداند ، خود را به بلندای سعادت برساند! از ابن یمین. لطفا با سانی تلگرام همراه باشید.

تو فقط تصمیم بگیر آغاز کنی، میل به جوانه زدن معجزه می کند حتی در دل آهن...!! ۰

میل به جوانه زدن

تو فقط
تصمیم بگیر آغاز کنی،
میل به جوانه زدن
معجزه می کند
حتی در دل آهن

شده حالم شبیه حال آن آتش نشانی که محل حادثه دیده دقیقا منزلش باشد... ۰

شده حالم شبیه

شده حالم
شبیه حال آن آتش نشانی که
محل حادثه دیده
دقیقا منزلش باشد