دسته: جالب

شعر زیبا و پر مفهوم: آنکس که بداند و بخواهد که بداند ، خود را به بلندای سعادت برساند! از ابن یمین. ۰

آنکس که بداند و بخواهد که بداند

شعر زیبا و پر مفهوم: آنکس که بداند و بخواهد که بداند ، خود را به بلندای سعادت برساند! از ابن یمین. لطفا با سانی تلگرام همراه باشید.

گویش‌های مختلف جهان با هنرنمائی علی‌مردانی ۰

گویش‌های مختلف جهان با هنرنمائی علی‌مردانی

گویش‌های مختلف جهان با هنرنمائی علی‌مردانی
گوینده دیرین دیرین

تفنگ پانت (Punt gun) در گذشته برای شکاردسته جمعی پرندگانی چون مرغابی به کار می رفته چون قادر به شلیک همزمان تعداد زیادی گلوله کوچک بوده و می توانسته بایک شلیک ۵۰ پرنده راشکار کند. ۰

تفنگ پانت (Punt gun)

در گذشته برای شکاردسته جمعی پرندگانی چون مرغابی به کار می رفته