دسته: اقتصادی

اولین مرحله سود سهام عدالت ، تا پایان شهریور 1396 به حساب مشمولان واریز شود به شرط آنکه شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ، ثبت کرده باشند. ۰

نخستین مرحله سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه به حساب مشمولان واریز می شود

اولین مرحله سود سهام عدالت ، تا پایان شهریور ۱۳۹۶ به حساب مشمولان واریز شود به شرط آنکه شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ، ثبت کرده باشند.

آقای جهرمی، وزیر ارتباطات از «پیگیری حقوقی» حذف نرم‌افزار‌های ایرانی در اپ استور اپل در توییت اش خبر داد. ۰

حذف نرم‌افزار‌های ایرانی در اپ استور اپل و «پیگیری حقوقی» وزیر ارتباطات

آقای جهرمی، وزیر ارتباطات از «پیگیری حقوقی» حذف نرم‌افزار‌های ایرانی در اپ استور اپل در توییت اش خبر داد. زیرا اپل حقوق مصرف کننده را رعایت نکرده است.

تجربه ی 27 از قانون تجارت: فروش خود را قربانى کنید! قربانى کردن فروش عبارت است از کاهش فروش محصول خود از طریق ارائه یک محصول رقیب. بهتر است به دست خود زیان ببینیم تا اینکه اجازه دهیم رقبا محصولى به بازار ارائه کنند که فروش ما را از ما بگیرند.«فروش خود را قربانى کنید!» ارائه یک محصول پیشرفته به بازار ضرورتاً به این معنى نیست که تولید محصول قدیمى شما باید متوقف شود. ازآنجایى که هزینه هاى توسعه و ابزار و سایر هزینه هاى محصول قدیمى جبران شده اند، معمولاً مى توان محصول قدیمى را با قیمتى بسیار پایین تر از محصول جدید فروخت. بدین ترتیب به مشتریانتان این امکان را مى دهید که محصول قدیمى را با قیمتى ارزان یا محصول جدید را با قیمتى بالاتر بخرند. اما مهم این است که براى جلوگیرى از گیج شدن مشتریان یا ایجاد احساس خشم در آنان محصول جدید باید ویژگى اى داشته باشد که محصول قدیمى نداشته است. برگرفته از کتاب «101 نکته اى که در مدرسه تجارت یاد گرفتم» ۰

«فروش خود را قربانى کنید» تجربه ی ۲۷ از قانون تجارت!

قربانى کردن فروش عبارت است از کاهش فروش محصول خود از طریق ارائه یک محصول رقیب. بهتر است به دست خود زیان ببینیم تا اینکه اجازه دهیم رقبا محصولى به بازار ارائه کنند که فروش ما را از ما بگیرند.

۱۳ عادت انسانهای ثروتمند ۰

۱۳ عادت انسانهای ثروتمند

یکی از نکات کلیدی در فرآیند تولید ثروت بهره‌مندی از تفکر پرسشگرانه است. انسانهای ثروتمند در مورد هر چیزی سوال می پرسند. چگونه میتوانم به آنجا برسم؟ چگونه میتوانم در این کار موفق شوم؟ چگونه میتوانم روزی … تومان درآمد داشته باشم؟
یادتان باشد پرسشهای شما نباید با چرا شروع شود. باید با چگونه شروع شود.

اطلاعیه سازمان غذا و دارو پیرامون فرآورده‌های غذایی غیرمجاز : فرآورده‌های غذایی ﭘﺸﻤﮏ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻮه ای با نام تجاری ﺳﯿﻒ اﻻﺻﯿﻞ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ با نام تجاری داﻧلﻮپ ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ و ﻋﺮق ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ با نام تجاری ﺳﺮاج و ﭘﻮدر ژﻟﻪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﯽ ﺑﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ با نام تجاری ﻗﺰل ﻃﺎروم آبلﯿﻤﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻻر ﻧﻮش بانام تجاری ﺳﺎﻻر ﻧﻮش ﮐلﻮﭼﻪ با نام تجاری ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺳﺮای ﮐﻨﺪو ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آﻟﻮﭼﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ با نام‌های تجاری درداﻧﻪ، دﻟﺘﺎ، ﺑﺎرﺑﯿﻦ و ﭘﯿﻤﺎن ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان با نام تجاری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﺒﻦ ۰

اطلاعیه سازمان غذا و دارو پیرامون فرآورده‌های غذایی غیرمجاز

فرآورده‌های غذایی ﭘﺸﻤﮏ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻮه ای با نام تجاری ﺳﯿﻒ اﻻﺻﯿﻞ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ با نام تجاری داﻧلﻮپ
ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ و ﻋﺮق ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ با نام تجاری ﺳﺮاج و ﭘﻮدر ژﻟﻪ