کاریزماتیک یا کاریزما چیست؟ چگونه می توانیم یک شخصيت کاریزماتیک داشته باشيم؟ کاریزما چه سودی برای شما دارد؟ لطفا با سانی تلگرام همراه باشید. ۹

کاریزماتیک یا کاریزما چیست؟ چگونه می توانیم یک شخصیت کاریزماتیک داشته باشیم؟

کاریزماتیک یا کاریزما چیست؟ چگونه می توانیم یک شخصیت کاریزماتیک داشته باشیم؟ کاریزما چه سودی برای شما دارد؟ لطفا با سانی تلگرام همراه باشید.

خودت باش ! به اعتماد هیچ شانه اى اشک نریز به اعتبار هر اشکى هم شانه نباش ! آدمى به خودى خود نمی افتد اگر بیفتد از همان سمتى می افتد که تکیه کرده است !!! ۰

به اعتماد هیچ شانه اى اشک نریز

خودت باش ! به اعتماد هیچ شانه اى اشک نریز ، به اعتبار هر اشکى هم شانه نباش ! یک شعر کوتاه. لطفا با سانی تلگرام همراه باشید.

آیا جعل زبان بدن ممکن است؟ چگونه دروغ های موفقیت آمیز بگوییم؟ چگونه زبان بدن بیاموزیم؟ دراین مقاله از سری آموزش های زبان بدن با سانی تلگرام همراه باشید ۰

جعل زبان بدن امکان پذیر است؟ چگونه دروغ های موفقیت آمیز بگوییم! قسمت ششم

آیا جعل زبان بدن ممکن است؟ چگونه دروغ های موفقیت آمیز بگوییم؟ چگونه زبان بدن بیاموزیم؟ دراین مقاله از سری آموزش های زبان بدن با سانی تلگرام همراه باشید

اولین مرحله سود سهام عدالت ، تا پایان شهریور 1396 به حساب مشمولان واریز شود به شرط آنکه شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ، ثبت کرده باشند. ۰

نخستین مرحله سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه به حساب مشمولان واریز می شود

اولین مرحله سود سهام عدالت ، تا پایان شهریور ۱۳۹۶ به حساب مشمولان واریز شود به شرط آنکه شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ، ثبت کرده باشند.